• 14. Marta 2017.

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu „Alebra d.o.o. Loznica – Srbija, površine cca 5.000 m2.