• 24. Novembra 2017.

Završena je montaža AB konstrukcije na objektu Artisan u Tešnju površine 2.629 m2.