• 7. Juni 2017.

Završena montaža AB konstrukcije na objektu Bravarija Pile u Trnu BiH, površine cca 1000 m2.