• 7. Juna 2017.

Završena montaža AB konstrukcije na objektu retail park Lazarevac, površine cca 9000 m2.