• 8. Septembar 2017.

U toku je montaža AB konstrukcije na proizvodnom objektu PIMS u Odžaku.

Kvadratura objekta je cca 2.100 m2