• 7. Juna 2017.

Završena je montaža AB konstrukcije na objektu B Spring Livno površine 2100 kvadrata.