• 19. Jula 2017.

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu Enveloprint, Stara Pazova, površine 3.400 m2.