• 20. Juna 2017.
  1. juna 2017. godine počela je montaža AB konstrukcije na objektu HST CNC Gračanica, površine cca 3.800 m2.

Danas, nakon 13 dana, montaža objekta je završena.