• 6. Jula 2017.

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu NTC Logistic, Nikšić, Crna Gora, površine 6.302 m2.