• 8. Septembra 2017.

Završena je montaža AB konstrukcije na proizvodnom objektu PIMS u Odžaku.

Kvadratura objekta je cca 2.100 m2