• 7. Juna 2017.

Završena montaža trgovačkog centra Supetar na Braču površine 10000 m2.