• 4. Aprila 2017.

Završena montaža AB prefabrikovane konstrukcije na objektu robna kuća „IKEA“ u Beogradu, površine 35.000 m2.